Különös közzétételi lista

Letölthető dokumentumok:

 1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
 2. A beiratkozásra meghatározott idő, engedélyezett létszámok, csoportok száma
 3. PSZC szabályzata a 2019/2020. tanév térítési díjairól és tandíjairól
 4. Ellenőrzések, vizsgálatok megállapításai 2011-től

 5. 1. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: Szervezeti és Működési Szabályzat 32.o.

      2.Tanév programja 2020/21 A nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények,
         események
  időpontjai

 6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai: intézményünkben még nem volt ilyen ellenőrzés

 7. Szabályzatok:
  1. Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)
  2. Házirend
  3. Simonyi szakmai program
              
              pdf icon 20px1. sz. melléklet-Kötelező és nem kötelező foglalkozások tananyaga
              pdf icon 20px2.sz. melléklet-Cselekvési terv táblázatok
              pdf icon 20px3.sz. melléklet-Ágazati alapvizsga szabályai
              pdf icon 20px4.sz. melléklet-Szakmai vizsgák
              pdf icon 20px5.sz. melléklet-A technikum és szakképző iskola szakmai tananyagtartalma


                6. sz. melléklet: A középszintű érettségi vizsga témakörei
                      pdf icon 20pxKözismereti érettségi vizsga témakörei
                      pdf icon 20pxÁgazati érettségi vizsga témakörei

 8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
 9. A nevelő és oktató munkát segítők végzettségei, szakképzettségei

 10.   Az országos mérés-értékelés eredményei...
  1. Eredmények 2009-2010
  2. Eredmények 2010-2011
  3. Eredmények 2011-2012
  4. Eredmények 2012-2013
  5. Eredmények 2013-2014 
  6. Eredmények 2014-2015
  7. Eredmények 2015-2016
  8. Eredmények 2016-2017
  9. Eredmények 2017-2018
  10. Eredmények 2018-2019
  11. Eredmények 2019-2020

   

 11. A tanulók le- és kimaradásával, évismétléssel kapcsoltos adatok
 12. Érettségi átlageredmények

 13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
               Házirend 11-12.o.,és a  Szervezeti és Működési szabályzat 36-38.o.

 14. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
              Házirend 20-21.o., Pedagógiai Program 36-40.o. 15. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

            Házirend 8.o., a Tanév programja

           
  -2020. szeptember 1-je után indult képzések esetén, felmenő rendszerben az iskolai képzési programjának szakképesítésenkénti óraszámai (tömörített zip formátumban)

  1. Technikum 5 éves
  2. Technikum 2 éves
  3. Szakképző Iskola
  4. Felnőttképzés

  -2019. szeptemberéig indult osztályok esetén, kifutó rendszerben, az iskola helyi tantervének óraszámai (tömörített zip formátumban)
  1. Szakgimnázium
  2. Szakközépiskola
  3. Felnőttoktatás

 16. Osztályok - létszám

 17. Az iskolának nincs kollégiuma

  

 

Általános...                

 

 

pdf icon 20px

teteje

lap tetejére